Helyszín: Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház

Időpont: 2005. július 11-13.

Beszámoló

Székesfehérváron rendezte meg a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) 2005. évi közgyűlését és konferenciáját július 11. és 13. között. E szakmai szervezet tizenkét esztendeje jött létre a magyar egyházi iratanyagot gondozó szakemberek kapcsolattartásának, együttműködésének és továbbképzésének céljával. Az egyesület munkájában nyolc esztendeje már részt vesznek határon túli szakemberek is: Székesfehérvárra erdélyi, partiumi és horvátországi kollégák is ellátogattak. Az egyesület kezdetek óta az ökumené szolgálatában is áll. Ebben a szellemben különösen fontos hangsúlyozni, hogy az egyházak és felekezetek képesek közösen szembenézni saját és közös múltjukkal, s eredményesen együttmunkálkodni annak megismerésében, kincseinek megőrzésében.

A konferencián beszámolók hangzottak el a magyar egyházi levéltárak nemzetközi kapcsolatairól, az egyházi levéltárak feladatairól, az egész magyar levéltárügy aktuális kérdéseiről. Meghívott vendég volt Helmut Baier, a Nemzetközi Levéltári Tanács egyházi szekciójának választmányi tagja, aki A béke keresztény szemmel című előadásában az augsburgi vallásbéke megkötésének 450. évfordulójáról emlékezett meg.

Spányi Antal megyés püspök, mint a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár fenntartója ökumenikus istentiszteletre hívta az egyesület tagjai által képviselt történeti egyházak vezetőit a székesegyházba, a konferencia első napjának estéjén. Ittzés János evangélikus püspök igehirdetésében kiemelte: életünket végigkísérik a különböző dokumentumok, melyek egy része azokról a pillanatokról tesz tanúságot, melyekre emlékezve megerősítést nyerhetünk. Így ezek őrzése nem csak a szakmabéliek kötelessége. De van egy nem írott „dokumentum”, bűneink lajstroma, „adósságlevelünk”, melyet Krisztus áldozatával a keresztre szegezett, megváltva minket vétkeinktől (Kol 2, 14). Az ökumenikus püspöki istentiszteleten részt vett Mészáros Kálmán baptista egyházelnök és Lukáts András református püspökhelyettes, valamint Kiss János általános helynök és Ugrits Tamás irodaigazgató.

A konferencia zárónapján Lakos János vezető szakfelügyelő, Gorjánác Rádojka főosztályvezető és Künstler Ferenc vezető tanácsos, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának munkatársai; valamint Molnár József, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Szakmai Kollégiumának elnöke tartott előadást; segítve a kollégáknak a levéltárügy aktuális kérdéseiben való eligazodását.

Mózessy Gergely
Életünket dokumentumok kísérik...: Egyházi levéltárosok Székesfehérváron,
Új Ember 61(2005):30 (júl. 24.)

A konferencia (vándorgyűlés) programja

File attachments
Csatolmány Méret
meltekonf2005-program.rtf 18.59 KB