Időpont: 2014. július 2–4. (szerda-péntek)

Helyszín: Eger, Szent János Ház Továbbképző Központ és Lelkigyakorlatos Ház

Program

Július 2. szerda

 • 10.00-13.00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
 • 13.00-13.45 Ebéd
 • 14.00-16.00 MELTE közgyűlés, tisztújítás
 • 14.00-15.00 EME közgyűlés
 • 16.00-18.30 Az Egri Főegyházmegyei Levéltár, Múzeum és Könyvtár megtekintése vezetéssel
 • 19.00 Ökumenikus istentisztelet a Bazilikában, majd a templom bemutatása vezetéssel
 • 19.30 Vacsora, majd látogatás az Érsekségen

Július 3. csütörtök

 • 7.30-8.15 Reggeli
 • 8.30-8.55 Dr. Koltai András (levéltáros, Piarista Levéltár): Piaristák és a Tanácsköztársaság – egy forráskiadvány tapasztalatai
 • 8.55-9.15 Dr. Harmati Béla (igazgató, Evangélikus Országos Múzeum): Világháborús emlékek az Evangélikus Múzeumban
 • 9.15-9.45 Dr. Lakatos Andor (levéltárvezető, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár), Mózessy Gergely (gyűjteményigazgató, Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár), Vajk Ádám (igazgató, Győri Egyházmegyei Levéltár): Levéltári kezdeményezések háborús forrásaink feltárására és közlésére
 • 9.45-10.00 Szünet
 • 10.00-10.20 Dr. Sárai Szabó Katalin (Dunamelléki Református Egyházkerület, Ráday Gyűjtemény): A „konzervatív” nőmozgalmak és az I. világháború
 • 10.20-10.40 Sajtos Szilárd (százados, református tábori lelkész): I. Világháborús forrástípusok a református levéltárakban
 • 10.40-11.00 Tóth Károly István (evangélikus lelkész): A Magyarországi Evangélikus Egyház és az I. világháború
 • 11.00-11.15 Szünet
 • 11.15-11.35 Soós Viktor Attila (történész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Katolikus püspök a II. világháború viharában
 • 11.35-12.00 Háborús érdekességek gyűjteményeinkben – ízelítő-bemutató ritkaságainkból. Több előadóval, moderátor: Lakatos Adél (kincstárvezető, Kalocsai Érseki Kincstár)
 • 12.00-12.30 Kérdések, hozzászólások a délelőtti előadásokhoz
 • 12.30-13.30 Ebéd
 • 14.00-15.00 Kerekasztal-beszélgetés és fórum az egyházi gyűjteményügy aktuális kérdéseiről. Moderátor: Dr. Janka György (elnök, MELTE). Meghívott résztvevők: Dr. Varga Lajos (segédpüspök, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ), Dr. Horváth Erzsébet (elnök, Országos Református Gyűjteményi Tanács), Kovács Eleonóra (elnök, Evangélikus Gyűjteményi Tanács), Dr. Fedor Tibor (főosztályvezető, EMMI, Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály).
 • 15.00-15.30 Kérdések, hozzászólások. Moderátor: Dr. Harmati Béla (elnök, EME)
 • 15.30-15.50 Szünet
 • 15.50-17.00 Szakmai helyzetjelentés az egyházi tényfeltárásról (közelmúlt-történet). A beszélgetés résztvevői: Dr. Janka György (tszv. főiskolai tanár, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza), Kálmán Peregrin (levéltárvezető, Magyar Ferences Levéltár), Kertész Botond (történész, tud. munkatárs, Evangélikus Országos Múzeum), Soós Viktor Attila (történész, Nemzeti Emlékezet Bizottsága), Dr. Szabadi István (igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár)
 • 17.00-17-30 Kérdések, hozzászólások
 • 17.30-19.00 Városnézés, Eger egyházi műemlékeinek megtekintése vezetéssel
 • 19.30 Vacsora

Július 4. péntek

 • 7.30-8.00. Reggeli
 • 8.00-10.00 Utazás Szlovákiába (busszal)
 • 10.00-12.00 A Szlovákiai Református Keresztény Egyház Tudományos Gyűjteményeinek megtekintése Rimaszombatban
 • 12.00-12.30 Ebéd (úti csomagból)
 • 12.30-15.00 Látogatás Füleken
 • 15.00-17.00 Visszaút Egerbe
 • 17.00- Hazautazás (távollakóknak még szállás lehetősége is biztosított)

Beszámoló

A háromnapos rendezvény 2014. július 2-án, szerdán délután a MELTE és az EME párhuzamos közgyűléseivel kezdődött. Az egyházi levéltárosok a szeminárium nagytermében tartották gyűlésüket, amelyet Johann Lukas Kracker „Szent József halála” című szép festménye díszít. Az elnöki, titkári és gazdasági elnöki beszámolók után került sor az egyesület vezetőségének tisztújítására, amelyet a jelölőbizottság elnöke, Mózessy Gergely vezetett. Az új intézőbizottság tagjai katolikus részről Lakatos Andor, Koltai András és Vajk Ádám, görögkatolikus részről Janka György, református részről Szabadi István és Hudi József, evangélikus részről pedig Czenthe Miklós lettek. A testületben tehát az az egyetlen változás történt, hogy Molnár Lehel helyére Hudi József került. Póttagoknak a közgyűlés Kovács Eleonórát, Damásdi Zoltánt és Sipos Gábort választotta meg.

A délután az Egri Főegyházmegyei Levéltár, Múzeum és Könyvtár megtekintésével folytatódott, ahol a gyűjtemények vezetői, Löffler Erzsébet és Kiss Péter kalauzolták a kollégákat. Eközben az újraválasztott intézőbizottság meg is tartotta első ülését. Mivel Janka György, aki nyolc éven keresztül töltötte be az elnöki tisztet, mindenképpen át akarta adni helyét, az IB új elnököt választott Szabadi István személyében. Az új titkár Koltai András lett, a gazdasági vezető pedig továbbra is Lakatos Andor maradt.

A program este 6-kor ökumenikus istentisztelettel folytatódott a gyönyörű líceumi kápolnában, amelyet Franz Anton Maulbertsch freskója díszít. Ez alkalommal négy felekezet lelkésze tartott egy-egy rövid igehirdetést: Buda Péter katolikus szemináriumi rektor, Tóth Imre egri református lelkész, Aklan Béla Sándor egri evangélikus lelkész és kollégánk, Dudás László görögkatolikus lelkész. Az első nap ezután a Generális-házban (jelenleg Nemzeti Kávéház Étterem) tartott fogadással zárult. Itt történt meg az újonnan megválasztott elnökség tagjainak kihirdetése is.

A második nap, (július 3.) legnagyobb részét az „Egyházak a háborúk viharaiban” című konferencia töltötte ki. Ennek kezdetén Koltai András (Piarista Levéltár), Harmati Béla (Evangélikus Múzeum), Lakatos Andor (Kalocsa), Vajk Ádám (Győr) és Mózessy Gergely (Székesfehérvár) számoltak be az első és a második világháborúval kapcsolatos megvalósult és tervezett levéltári, pontosabban kiadványi illetve adatbázis-építési munkákról. A piarista rend például az 1919. évi Tanácsköztársaságra vonatkozó forrásokat adta ki egy kötetben, Kalocsán az első világháborús holttányilvánítási szentszéki ügyekről készül adatbázis, Mózessy Gergely pedig az 1944/1945. évi egyházi anyakönyvek digitalizálását és közzétételét javasolta. A szünet után Sárai Szabó Katalin a konzervatív nőmozgalmak, Sajtos Szilárd és Tóth Károly István pedig a református és az evangélikus egyházak helyzetét mutatta be az első világháború alatt. Sajtos Szilárd elsősorban a református tábori lelkipásztorkodás történetére, Tóth Károly István pedig a hazafiasság és a békevágy közötti ellentmondás teológiai problematikájára tért ki. Ezt követően Soós Viktor Attila Apor Vilmos győri püspök második világháború alatti szerepéről tartott előadást, majd Lakatos Adél (Kalocsai Érseki Kincstár) és Timár Gabriella (Biblia Múzeum, Budapest) mutattak be az első világháborúból származó műtárgyakat (orosz liturgikus könyvet, hadifogolytábori kéziratokat).

A délutáni programot két kerekasztal-beszélgetés jelentette. Az elsőn, Fedor Tibor, az EMMI egyházi osztályának főosztályvezetője, valamint a nagyobb egyházak gyűjteményi vezetői voltak a MELTE vendégei. Katolikus részről Varga Lajos püspök (Országos Katolikus Gyűjteményi Központ), Horváth Erzsébet (Országos Református Gyűjteményi Tanács és Kovács Eleonóra (Evangélikus Gyűjteményi Tanács) voltak jelen. Röviden beszámoltak a gyűjtemények helyzetéről és – külön kérdésre – kitértek arra is, hogy az idéntől jelentősen megnövekedett állami közgyűjteményi támogatást milyen célokra fogják fölhasználni. Kiderült, hogy erről még nem sokat lehet tudni, mert azt az egyes fenntartók és gyűjtemények saját maguk döntik el.

Idén ismét tartottunk fórumot az „egyházi tényfeltárásról”, tehát az egyházak és a kommunista állambiztonsági szervek működésének belső egyházi vizsgálatáról. Kertész Botond elmondta, hogy az evangélikus egyház bizottsága idén már a második kötetet adta ki (Háló 2: Egyházvezetők 1: Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő). Szabadi István beszámolt arról, hogy a református egyház hasonló bizottsága más összegyűjtötte az ügynöki névsor 90%-át és az ügynöki iratok 70%-át. Csak arról folyik még vita, hogy a Zsinati Levéltárban elhelyezett iratok milyen módon legyenek kutathatók. A katolikus egyház részéről hasonló munka nem folyik, csupán a hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegyében, ahol ezt a munkát kollégánk, Janka György vezeti, és az elmúlt évben hasznos konferenciát is tartottak a kérdésről.

E fórum végén számolt be röviden Koltai András arról a nagyszabású tervről, amelynek során az NKA támogatásával lehetőség nyílik az egyházi levéltárak közös, internetes nyilvántartásának megvalósítására és közzétételére a Nemzetközi Levéltári Tanács által kifejlesztett AtoM szoftver segítségével.

A délután hátralevő részében Lipp Mónika, az Egri Főegyházmegye művészettörténésze vezette körbe a konferencia tagjait a város legfontosabb műemlékein, amelyek közül több is felújítás alatt áll. (Folyamatban van az érseki palota átépítése látogatóközponttá, és zajlik a Dobó tér átépítése is.) A hivatalos program az István pincében ért véget, borkóstolással és az ottani bormúzeum megtekintésével, de az éjszaka a Szent János ház földszintjén még sokáig folytatódott a kötetlen beszélgetés.

A harmadik nap (július 4.) a kirándulás napja volt. Reggel busszal indultunk a Bükk kanyargós útjain Gömörország felé, amelynek történetéről útközben Czenthe Miklós kollégánktól kaptunk szakszerű és élvezetes ismertetést. Rimaszombatra értünk, amelyet B. Kovács István, a Szlovákiai Református Egyház Tudományos Gyűjteményeinek vezetője és kiváló helytörténész kalauzolásával tekintettünk meg. Eközben látogatást tettünk a a Tudományos Gyűjtemények épületében és a református templomban is. Rimaszombatról Fülekre buszoztunk tovább, ahol (Galcsik Zsolt tagtársunk segítségének köszönhetően) a ferences templomban Posztós Erik testvér fogadott minket. Bemutatta a templomot, valamint a kolostori könyvtár és levéltár néhány izgalmas darabját. Mindannyian fölmentünk a füleki várba is, amelyben az elmúlt évek fölújításai során szép kiállítóteret alakítottak ki, a vár történetét bemutató állandó és a kályhacsempék művészetéből válogató időszaki (kétnyelvű) kiállításokkal. Ezután már csak az Egerbe történő visszautazás és a búcsúzkodás volt hátra.

Fényképek

Képek

Koltai András fényképei

NKA_logo_2012_RGBv.thumbnail.jpg

A rendezvény az NKA támogatásával valósult meg.

A Szent János Ház megközelítése

Az intézmény Eger történelmi belvárosában fekszik, egy épületegységet alkotva a Hittudományi Főiskolával és az Érseki Szemináriummal. Seregély István egri érsek alapította 1995-ben, elsősorban azzal a céllal, hogy a régió lelki és szakmai felnőttképzését szolgálja. Emellett a Továbbképző Központ szolgálni kívánja az egész Magyar Katolikus Egyház megújulását, a keresztény kultúra és erkölcs megismertetését, valamint keresztény szellemiségű közéleti célokat.

Gyalog:

a vasútállomástól a 11-es és 12-es helyi járatú autóbusszal a volt Domus (most kínai) áruház megállóig, onnét pedig az áriház oldala mellett induló, a belvárosba levezető lépcsősoron. A lépcső végén van a szeminárium sárga épülete.

Vagy: a buszpályaudvartól a fent említett lépcsősoron.

 

Autóval a 25-ös úton (Kerecsend felől) érkezve, a bazilika és az autóbuszpályaudvar után a Barkóczy utcáról jobbra kell fordulni a Bródy Sándor utcába, majd az első sarkon (a Bródy Sándor utca és Városfal utca sarkán) a zöld kapun kell behajtani. Parkolási lehetőséget korlátozott számban az intézmény belső zárt udvarán tudnak biztosítani.

 

File attachments