[bg|konferencia2002|1|180|sort|4|#ffffe6|29|Kalocsa]

Helyszín: Kalocsa, Katona István ház

Időpont: 2002. július 1–3.

Téma: Levéltárak és a külvilág, „külkapcsolataink” (kutatószolgálat, kiadványok, közművelődés)

 

Beszámoló

2002. július 1-4. között rendezte meg éves konferenciáját a MELTE. A tanácskozás az egyházi levéltárak és a „külvilág” szövevényes kapcsolatrendszerét igyekezett áttekinteni hasznos gyakorlati tanácsokat nyújtva a társadalmi (el)ismertség fokozásának lehetőségeiről. A rendezvénynek az 1000 éves fennállását ünneplő kalocsai érsekség levéltára adott otthont.

AZ ELSŐ NAP délutánja az ünnepélyesség és hivatalosság légkörében telt. Az egyesület által 1999-ben alapított Kormos László-díj átadására került sor. A tagság szavazata alapján 2002-ben az egyházi levéltárügyért tett több évtizedes fáradozásainak elismeréseként két kollégánk kapta meg a kitüntetést: dr. Dóka Klára főlevéltáros, a Magyar Országos Levéltár munkatársa és dr. Sipos Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának vezetője vehette át a MELTE alapítójáról elnevezett emlékérmet.

Ezután az egyesület közgyűlésére került sor, melynek során dr. Horváth Erzsébet elnök, dr. Czenthe Miklós titkár és Dudás László gazdasági vezető nemcsak az elmúlt év eseményeiről ejtett szót, hanem a leköszönő elnökség négy éves munkájáról is áttekintést adott. A tisztújító közgyűlés során az egyesület az új Intéző Bizottság tagjaivá választotta dr. Horváth Erzsébetet, dr. Janka Györgyöt, Kertész Botondot, Lakatos Andort, Mózessy Gergelyt, dr. Szabadi Istvánt és dr. Szebeni Olivért; póttaggá dr. Czenthe Miklóst, Koltai Andrást és dr. Sipos Gábort. Az Intézőbizottság első ülését megtartva a következő négy esztendőre az egyesület elnöki tisztjére dr. Horváth Erzsébetet, titkárnak Lakatos Andort, gazdasági vezetőnek Kertész Botondot jelölte, akiknek személyét a közgyűlés elfogadta.

Az eredményes munkanapot a belvárosi plébánia pincéjében tett látogatás koronázta meg, amely döntően megalapozta a következő napok közvetlen hangvételét és felszabadult légkörét.

A MÁSODIK NAP reggelén ökumenikus istentiszteletre került sor a főszékesegyházban, melyen dr. Bábel Balázs kalocsai érsek is részt vett köszöntve a konferencia résztvevőit.

Dr. Helmut Baier, az ICA/SKR elnökének előadása nagy távlatokat nyitó előadásában az egyházi levéltárak társadalomban betöltött kulturális feladatairól szólt. Hangsúlyozta: nem csak a kulturális értékek megőrzése feladata az egyház(i levéltár)aknak, hanem a kultúra formálása, alakítása is. Dr. Michael Diefenbacher, a Nürnbergi Városi Levéltár munkatársa egy technikai újítás levéltári alkalmazásáról adott tájékoztatást: egy beszédfelismerő szoftver segítségével megdöbbentően nagy sebességgel történik a város építésügyi hivatalának irattárából beáramló aktatömeg adatainak digitalizálása. Ezután Dr. Sipos Gábor számolt be a kolozsvári református gyűjtőlevéltár mindennapjairól: a nemzeti múlt emlékeinek őrzéséért, a társadalommal való megismertetéséért tett erőfeszítések a kisebbségi létben különleges hangsúlyt kapnak.

A nap délutánját sajátos kerekasztal-beszélgetés nyitotta meg. Az állami levéltárügy képviselői dr. Szabadi István kérdéseire adott válaszaikkal igyekeztek az egyházi levéltárosokat aktuális kérdésekben informálni. Pusztai Mária (NKA), és Gorjanác Rádojka (NKÖM) gyakorlati tanácsokat adott pályázati és elszámolási kérdésekben, dr. Érszegi Géza (NKA – Levéltári Kollégium) a levéltári kiadványok színvonalának tartására hívta fel a figyelmet és digitalizálási illetve biztonsági másolatok készítését célzó programok beindítására bíztatott. Dr. Molnár József minisztériumi főosztályvezető-helyettes a LÜSZ-t váltó 10/2002. számú NKÖM rendelet által az egyházi levéltárakra kirótt követelményekről és teendőkről adott tájékoztatást. Dr. Lakos János vezető szakfelügyelő általános képet igyekezett adni az egyházi levéltárakról a szakfelügyelői jelentések alapján. Kifejtette – bár országosan nagy a szórás a működés személyi és raktári feltételeiben – a közlevéltáraknál még mindig rosszabb helyzetben vannak az egyháziak (különösen a katolikus intézmények), de örömteli, hogy a szakfelügyelői intelmek érvényesülése a nyilvános magánlevéltárakban jóval inkább érzékelhető, mint a közlevéltárakban. Dr. Gecsényi Lajos főigazgató a MOL és az egyházi levéltárak kapcsolatait tekintette át, hangsúlyozva a MOL kész a nyilvánosság fórumait egyházi levéltáraknak biztosítani (pl. könyvbemutatók szervezésével vagy honlapjának segítségével). Dr. Szögi László, az MLE elnöke hangsúlyozta az egyházi levéltárak jelenlétét és képviseletét az egyesületben és azok rendezvényein. Majd Dr. Beke Margit, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ és Tenke Sándor, a Református Gyűjteményi Tanács képviseletében a levéltárak fenntartói nevében fogalmazták meg helyzetértékelésüket, terveiket.

Rövid szünet után az előadásokra került sor: az egyházi levéltárak kutatószolgálatával kapcsolatos új előírásokról dr. Lakos János számolt be – hasznos gyakorlati útmutatást is adva a miniszteri rendelet értelmezéséhez –, a kutatószolgálat múltjáról és jelenéről dr. Kiss Mária és dr. Szabadi István adott képet. A levéltári kiadványok helyéről a magyar kultúrában dr. Szögi László, az egyházi levéltárak szerepvállalásáról, új kiadványairól dr. Hudi József számolt be. Majd Katona Csaba számolt be a MOL-ban folyó PR-munkáról. Előadásának célja a gondolatébresztés és ötlettár nyújtás volt, de hangsúlyozta: a levéltár menedzselése nem előzheti meg a szakmai munkát. A hallgatóság pedig szomorúan állapíthatta meg: a figyelmen túl idő, energia és pénz kell mindehhez – tehát az, amiben igen szűkösen állnak a nyilvános magánlevéltárak.

Este az érseki rezidenciában fogadta Kováts Géza nagyprépost a konferencia résztvevőit, Lakatos Andor és Lakatos Adél pedig élményszámba menő vezetést tartottak a barokk palotában. A konferencia idejére "MELTE-házzá" avanzsáló belvárosi házban pedig éjszakába hajlóan zajlott a kötetlen eszmecsere.

A HARMADIK NAP előadásai és korreferátumai a helyi gyakorlati kezdeményezések egymásnak történő bemutatását szolgálták. Dr. Koltai András a levéltári honlapokat értékelte, Mózessy Gergely a székesfehérvári püspöki levéltárról készített dokumentumfilmet mutatta be.

A délután a város és a környék nevezetességeivel való ismerkedés jegyében telt. Török Gusztáv Andor polgármester a Városházán Kalocsa jelenével, dr. Romsics Imre igazgató a Visky Károly múzeumban a múlttal és a néprajzi hagyományokkal ismertette meg a látogatókat. Ezután Leányfalusi Vilmos karnagy a főszékesegyház Európa-hírű Angster orgonáján adott koncertet. A konferencia résztvevői később a kalocsai Sárközbe, a hajósi pincefaluba tettek kisebb kirándulást, ahol Kübler István vendégszeretetét élvezhették. Az éjszaka ismét sokakat a MELTE-ház udvarán ért.

Az eredményes konferenciától a negyedik nap reggelén vettünk búcsút. A vendéglátókat messzemenő köszönet illeti meg: minimális apparátussal az eddigi legközvetlenebb hangulatú MELTE-rendezvényt bonyolították le!

Mózessy Gergely

 

Levéltári Szemle 52(2002):3, 91-92.

 

Tervezett program

2002. július 1. hétfő

 • 15.00–18.30 MELTE közgyűlés a Katona István házban (Hunyadi u. 2.)
  I. rész: Kormos László díj átadása (laudatiót mond Dr. Szabadi István); beszámolók az egyesület tevékenységéről; új tagok felvétele. Levezető elnök Dr. Horváth Erzsébet, a MELTE elnöke.
  II. rész: Tisztújítás. Levezető elnök Kertész Botond, a jelölőbizottság elnöke.

2002. július 2. kedd

A délelőtti program helyszíne a Katona István ház (Hunyadi u. 2.), levezető elnökei: Czenthe Miklós és Dr. Szabadi István

 • 8.30–9.00 ökumenikus istentisztelet a Főszékesegyházban
 • 9.30–10.00 Dr. Helmut Baier (Landeskirchliches Archiv Nürnberg): Der Kulturauftrag der Kirchen und ihrer Archive in der Gesellschaft (Az egyházak és levéltáraik kulturális feladatai a társadalomban)
 • 10.00–10.30 Dr. Michael Diefenbacher (Stadtarchiv Nürnberg): Der Voice-Computer im Archiv (A „beszélő számítógép” lehetőségei a levéltárban)
 • 10.30–11.00 Dr. Sipos Gábor (Erdélyi Református Egyházkerület Központi Levéltára): Kutatószolgálat, kiadványok, közművelődés–kolozsvári tapasztalatok
 • 11.30 – 13.00 kerekasztal-beszélgetés fenntartóink és a levéltárügy képviselőivel

 • A délutáni program helyszíne a Katona István ház (Hunyadi u. 2.), levezető elnökei: Dr. Janka György és Lakatos Andor
 • 14.30–15.00 Dr. Lakos János (vezető szakfelügyelő, MOL): Kutató-szolgálat és az új szakmai követelményrendszer
 • 15.00–15.30 Dr. Kiss Mária (Szombathelyi Püspöki Lt.)–Dr. Szabadi István (Tiszántúli Ref. Egyházkerületi és Kollégiumi Lt.): Kutatószolgálat az egyházi levéltárakban – a múlt és a jelen tapasztalatai
 • 16.00–16.30 Katona Csaba (MOL): Közművelődési tevékenység, közönségkapcsolat a magyar levéltárakban
 • 16.30–17.00 Köntös László (Dunántúli Ref. Egyházkerület Levéltára): Közművelődés, közönségkapcsolat az egyházi gyűjteményekben
 • 17.00–17.30 Dr. Szögi László (MLE elnök, ELTE Lt.): Kiadványok a magyar levéltárügy elmúlt másfél évtizedében
 • 17.30–18.00 Dr. Hudi József (Dunántúli Ref. Egyházkerület Levéltára): Kiadványok az egyházi levéltárakban
 • 18.00–18.30 Az ezer éves Kalocsai Főegyházmegye történetét bemutató új állandó kiállítás megtekintése
 • 19.30 Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszönti a konferencia résztvevőit az érseki palota dísztermében

2002. július 3. szerda

A délelőtti program helyszíne a Katona István ház, levezető elnökei: Köntös László és Mózessy Gergely

 • 8.30–9.00 Dr. Koltai András (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára): Az elektronikus kiadványok kérdései
 • 9.00–9.30 Mózessy Gergely (Székesfehérvári Püspöki Lt.): A Székesfehérvári Püspöki Levéltárról készült tévéfilm bemutatása
 • 10.00–11.00 Tízperces beszámolók helyi kezdeményezésekről, érdekességekről (hozzászólásra jelentkeztek: Alpárné dr. Szála Erzsébet, Dr. Dóka Klára, Emődi András, Galcsik Zsolt, Dr. Szebeni Olivér)
 • 11.00–12.30 könyvtár- és levéltárlátogatás az érseki palotában
 • 14.00–16.00 a város nevezetességeinek megtekintése, rövid fogadás a városházán
 • 16.00–16.30 Leányfalusi Vilmos karnagy orgonakoncertje a Főszékesegyházban
 • 16.30–20.00 kirándulás Hajósra

Fényképek

Ha a képeket nagyobb méretben kívánja megtekinteni, kattintson a nézőképre.

Képek

 

A fényképeket Lakatos Andor készítette.

A konferencia támogatói voltak:

Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma

Nemzeti Kulturális Alapprogram
Levéltári Szakkollégiuma

Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye