Időpont: 2013. július 1–3. (hétfő-szerda)

Helyszín: Szeged, Gál Ferenc Főiskola (6720 Szeged, Dóm tér 6), Klebelsberg terem (megközelítése térképen)

Házigazdák: Szeged-Csanádi Egyházmegye (Szeged-Csanádi Püspökség Levéltára, Gál Ferenc Főiskola), Temesvári Püspökség (Románia)

A rendezvény címe: Közelmúlt és közeljövő – tényfeltárás és digitalizálás

 

A MELTE (Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete) idei vándorgyűlését is az Egyházi Muzeológusok Egyesületével (EME) közösen szervezi. Hasonló együttműködésre 2009-ben Gyulafehérváron és 2012-ben Debrecenben már volt példa. A kedvező tapasztalatok alapján úgy döntöttünk, hogy ismét közös szakmai rendezvényt szervezünk, lehetőséget adva a gyűjtemények közötti ismerkedésre, az együttműködés lehetőségeinek vizsgálatára és az együttgondolkodásra.

Közös szakmai konferenciánk idén a „Közelmúlt és közeljövő: tényfeltárás és digitalizálás” címet viseli, áttekintve a téma legfontosabb aspektusait (a 20. század második felének kutatási eredményei, lehetőségei, tények, források és nehézségek, ügynökkérdés stb. – a közeljövő digitális világának kihívásai, nyilvántartások és kutatási szolgáltatások terén). A korábbi vándorgyűlések hagyományaihoz híven határainkon túl ívelő intézményes- és személyes kapcsolataink segítségével széles körű gyűjteményi tapasztalatok megosztására törekszünk.

Az első két nap házigazdája a Szeged-Csanádi Püspökség Levéltára lesz, a harmadik napon a néhai Csanádi Egyházmegye történelmi központjába, Temesvárra látogatunk, ahol megismerkedhetünk az egyházmegye jelenlegi gyűjteményi intézményeivel, és fogad bennünket Martin Roos püspök úr, aki maga is rendszeresen publikál egyháztörténeti témákban.

Tervezett program

Július 1. hétfő

 • 10:00–13:00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
 • 13:00–13:45 Ebéd
 • 14:00–15:00 MELTE közgyűlés
 • 15:00–16:00 EME közgyűlés
 • 16:00–18:30 A Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár megtekintése, majd városnézés (Szeged egyházi műemlékei)
 • 19:00 Ökumenikus istentisztelet a Dómban, a Dóm bemutatása vezetéssel
 • 19:30 Vacsora, majd látogatás a püspökségen

Július 2. kedd

 • 7:30-8:15 Reggeli
 • 8:30-8:55 Dr. Zombori István (történész, ny. múzeumigazgató, szerkesztő): A METEM és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tevékenysége a közelmúlt feltárásában
 • 8:55-9:15 Dr. Szabadi István (igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár): Tényfeltárás a református egyházban
 • 9:15-9:35 Dr. Kertész Botond (történész, tud. munkatárs, Evangélikus Országos Múzeum): Tényfeltárás az evangélikus egyházban
 • 9:35–10:00 Szünet
 • 10:00–10:20 Dr. Mózessy Gergely (gyűjtemény- és levéltárigazgató, Székesfehérvári Püspöki Levéltár): Tényfeltárás a római katolikus egyházban
 • 10:20–10:40 Dr. Janka György (tszv. főiskolai tanár, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza): Tényfeltárás a görög katolikus egyházban
 • 10:40–11:00 Vörös Géza (levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára): Tényfeltárás az ÁBTL forrásainak tükrében
 • 11:00–11:15 Szünet
 • 11:15–12:30 Kerekasztal-beszélgetés és fórum a gyűjteményügy aktuális kérdéseiről. Moderátor: Dr. Janka György. Résztvevők: Dr. Mikó Zsuzsanna (főigazgató, Magyar Nemzeti Levéltár), Dr. Kenyeres István (BFL-főigazgató, NKA Közgyűjtemények Kollégiuma, elnök) Lovász Marianna (NKA Közgyűjtemények Kollégiuma, titkár) Tyekvicska Árpád (Magyar Levéltárosok Egyesülete, elnök), Vajda Tamás (Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, elnök), Décsey Sándor (Fiatal Levéltárosok Egyesülete, elnök) Ligeti Dávid (EMMI Közgyűjteményi Főosztály, Levéltári Osztály, levéltári referens).
 • 13:00–14:00 Ebéd
 • 14:00–14:30 Sz. Fejes Ildikó (Magyar Nemzeti Múzeum, főosztályvezető): Digitalizálás – nyilvántartás – leltár
 • 14:30–14:50 Kontsek Ildikó (Esztergomi Keresztény Múzeum, igazgató): Digitális nyilvántartás
 • 14:50–15:10 Broczky István referátuma az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ részéről (DEPO-muzeológia nyilvántartó rendszer és adatbázis)
 • 15:10–15:30 Kérdések, hozzászólások. Moderátor: Dr. Harmati Béla (igazgató, Evangélikus Országos Múzeum, EME-elnök)
 • 15:30–15:50 Szünet
 • 15:50–16:10 Somfay Örs (marketingigazgató, Arcanum Adatbázis Kiadó): Gyakorlati tapasztalatok a Levéltári digitalizálási módszertan című tanulmány készítése kapcsán
 • 16:10–17:10 Kerekasztal-beszélgetés a levéltári digitalizálás aktuális kérdéseiről (honlapok, szolgáltatások, kutatói igények). Moderátor: Dr. Lakatos Andor (gyűjteményvezető, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár). Résztvevők: Dr. Koltai András (levéltárvezető, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára), Vajk Ádám (igazgató, Győri Egyházmegyei Levéltár), Kovács Eleonóra (levéltáros, az Evangélikus Gyűjteményi Tanács elnöke).
 • 17:30–19:00 A Móra Ferenc Múzeum megtekintése tárlatvezetéssel
 • 19:30 Vacsora

Július 3. szerda

 • 7:30-8:00. Reggeli
 • 8:00–10:00 Utazás Temesvárra (busszal)
 • 10:00–12:00 A Temesvári Püspökség megtekintése, látogatás a Püspöki Levéltárban, találkozás Martin Roos püspökkel
 • 12:00–15:00 Ebéd (úti csomagból), városnézés
 • 15:00–17:00 Visszaút Szegedre
 • 17:00- Hazautazás (távollakóknak még szállás lehetősége is biztosított)

Beszámoló

A három napos rendezvény hétfő délután egy ünnepi eseménnyel, a Kormos László-díj átadásával kezdődött. A MELTE ezzel az elismeréssel ezúttal Lakos János leköszönő levéltári szakfelügyelőt tüntette ki. A kitüntetett érdemeit Szabadi István titkár méltatta, a díjat pedig Janka György elnök adta át.

Ezután került sor a MELTE, majd az EME közgyűléseire. A MELTE gyűlésének fontosabb napirendi pontjai az elnöki, titkári és gazdasági beszámolók elfogadása, újabb tagok (6 fő) fölvétele, valamint a jövő évi tisztújítást előkészítő jelölőbizottság megválasztása volt. Az egyesület tagjai megemlékeztek arról is, hogy a MELTE pontosan 20 évvel ezelőtt alakult meg Debrcenben. Szabadi István titkár ez alkalomból levetítette azokat a fényképeket, amelyek az 1993. évi debreceni konferencián készültek, és amelyek számos azóta elhunyt szeretett kollégánk emlékét is fölidézték.

A program este városnézéssel folytatódott, amelyet a résztvevők ezúttal busszal teljesítettek, Zombori István nyugalmazott múzeumigazgató szakszerű és élvezetes magyarázataival. Ő mutatta meg az alsóvárosi ferences templomot, annak újonnan elkészült látogatóközpontját is (felujitas.ferences.eu/szeged/), valamint a szegedi dómot is. A dómban ökumenikus istentisztelettel folytatódott a program, helyi lelkészek részévetelével. Az istentiszteletet Kondé Lajos dómplébános vezette, igét hirdetett Lovász Adrienn református lelkésznő, az áldást pedig Szaplonczay Miklós görög katolikus parókus adta. A nap végét és fénypontját a püspöki palotában tett látogatás jelentette, ahol a Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök nevében Kovács József helynök fogadta és vendégelte meg a vándorgyűlés résztvevőit. Ez alkalommal megtekinthettük a püspöki palota nemrég felújtott dísztermeit és eredeti kápolnáját is.

A második nap (július 2.) a konferencia Zombori István előadásával kezdődött, aki az általa és Várszegi Asztrik által vezetett Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség tevékenységét mutatta be. A délelőtt további előadásai kommunista diktatúrával együttműködő egyházi személyekre vonatkozó tényfeltáró bizottságok tevékenységét ismertették, méghozzá egyházanként. Ezen a téren a legrégebbi és legalaposabb és munka az evangélikus egyházban folyik, ahol – mint arról Kertész botond beszámolt – a Zsinat által kiküldött bizottság hamarosan második tényföltáró kötetét fogja letenni az asztalra. A hasonló jellegű református bizottság – amelynek munkáját Szabadi István mutatta be – még csak a források összegyűjtésénél tart. A katolikus egyházban történt eddigi, inkább egyéni kezdeményezésekből kiinduló, mint központilag szervezett tényföltáró munkát Mózessy Gergely mutatta be. Végül Janka György számolt be arról, hogy idén tavasszal a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye is megkezdte a munkát azért, hogy minél tisztábban láthassuk az egyházmegyének az állambiztonsági szervekhez fűződő kapcsolatait. Ezután kerekasztal-beszélgetés következett, ahol az NKA, az MNL és a levéltári szakmai szevezetek képviselői számoltak be helyzetükről, és terveikről, különös tekintettel az egyházi levéltárakra.

A délután az egyházi múzeumok anyagának és nyilvántarásainak digitalizálása került napirendre. Sz. Fejes Ildikó (MNM OMMIK) elsősorban az ezzel kapcsolatos szabályokról és ajánlásokról beszélt. Kontsek Ildikó (Keresztény Múzeum, Esztergom) a digitális nyilvántartás megalkotásához (amelyet végül ma DEPO programmal készítenek) vezető sikertelen és sikertelen próbálkozásaikat, és ezek tanulságait foglalta össze. Broczky István (OKGyK) a katolikus egyházi múzeumok számára megvásárolt és használt programokról, az Orbis-ról, illetve az azt fölváltó DEPO-ról beszélt.

A konferencia záró eseménye ismét egy „kerekasztal-beszélgetés” vagy inkább rövid hozzászólásokból álló „műhelykonferencia” volt a levéltári digitalizálás aktuális kérdéseiről, amelyet Lakatos Andor irányított. Somfay Örs (arcanum.hu) a digitalizálás új lehetőségeiről, Koltai András a levéltári honlapok állapotáról, Vajk Ádám a digitális tartalomszolgáltatás helyzetéről, Kovács Eleonóra pedig az evengélikus gyűjtemények terveiről beszélt. A nap hivatalos programja a Móra Ferenc Múzeum megtekintésével és a vacsorával fejeződött be a Roosevelt téri Halászcsárdában.

A harmadik napon (július 3.) reggel a vándorgyűlés résztevői buszra ültek, és a román határon, valamint Csanádon és Nagyszentmiklóson keresztül Temesvárra indultak. Útközben ismét Zombori István volt a kalauzunk. Temesváron Martin Roos püspök fogadott minket. Személyesen, kitűnő magyarsággal mutatta be a püspöki palotát és ismertette annak történetét. Végigvezetett minket az újonnan kialakított egyházmegyei múzeumon és az elmúlt években példásan rendezett levéltáron, valamint a szépen berendezett dísztermen, majd pedig svédasztalos módon megvendégelt minket a püspöki ebédlőben. Az így elköltött ebéd után a látogatók vezetett városnézésre indultak, amely a székesegyház megtekintésével zárult. A résztvevők egy kisebb csoportja eközben abban a szerencsében részesült, hogy a püspök atya személyesen mutatta meg nekik a régi és az újabb piarista gimnáziumot (jelenleg Gerhardinum iskolaközpont, valamint a székesegyház kriptáját. A visszaút Szegedre egyben a vándorgyűlés végét jelentette. A résztvevők búcsút vettek egymástól és ki-ki hazafelé vette az irányt.

Fényképek

Képek

 

Koltai András fényképei

 

File attachments
Csatolmány Méret
konferencia-2013-programfuzet.pdf 784.4 KB