Időpont: 2015. július 2–4. (csütörtök-szombat)
Helyszín: Veszprém, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.)

Helyszín

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tömegközlekedéssel a veszprémi buszpályaudvar felől az 1-es és a 2-es, a vasútállomás felől pedig a 2-es számú helyijáratos autóbusszal közelíthető meg, és a Jutasi úti lakótelep nevű megállónál, a SPAR áruháznál kell leszállni. Buszjegy 250 forintos áron a busz- és a vasútállomás jegypénztáraiban vásárolható, illetve 330 forintos áron felszállásnál a buszsofőrtől is. (Lásd még: http://www.balatonvolan.hu/ez/terkeptervezet11.php).

Program

július 2. csütörtök

 • 10:00 érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
 • 13:00 ebéd
 • 14:00 MELTE közgyűlés – EME közgyűlés
 • 16:00 főegyházmegyei gyűjtemények meglátogatása (Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Szaléziánum, Gizella- és Szent György-kápolna, Veszprémi Érseki Levéltár)
 • 18:30 ökumenikus istentisztelet a ferences templomban
 • 19:00 vacsora, látogatás az érseki palotában

július 3. péntek – Konferencia

 • 7:30 reggeli
  • 8:30 Az Arca-projekt bemutatása és szakmai fórum / Koltai András
  • 9:00 Restaurálások a nyíregyházi görögkatolikus gyűjteményben / Terdik Szilveszter
 • 9:30 szünet
 • 10:00 Papír alapú műtárgyak állományvédelme a hétköznapok sodrában (Tárolás, raktározás, kiállítás és szolgáltatás műtárgyaink fennmaradásának biztosításával) / Peller Tamás, papír restaurátor
 • 10:45 szünet
 • 11:00 Állományvédelmi kérdések a múzeumban
  • Baracza Szabolcs faszobrász-restaurátor
  • Sipos Enikő textilrestaurátor
  • Tordainé Bucsi Ágnes festő-restaurátor
  • Nagy Ferenc ötvös, restaurátor
 • 13:00 ebéd
 • 14:00 Fiatal levéltárosok bemutatkozása
  • Karlinszky Balázs: Veszprémi kanonokok egyetemjárása a késő középkorban
  • Arató György: Sárkány János hűtlensége: Adatok a lipóti abszolutizmus történetéhez (betegség miatt elmaradt)
  • Világi Dávid: A győri evangélikus egyházközség a világháborúk idején
  • Rétfalvi Balázs: Kovács Sándor szombathelyi püspök a II. Vatikáni Zsinaton
  • Orosz Krisztofer: A máramarosszigeti piarista iskola és rendház államosítása (elmaradt)
 • 15:45 szünet
 • 16:00 látogatás a Veszprém Megyei Levéltárban
 • 19:00 vacsora

július 4. szombat – Szakmai kirándulás

 • 7:30 reggeli
 • 8:30 indulás Zircre
 • 9:00 Zirc, ciszterci könyvtár, templom, egyháztörténeti kiállítás és arborétum megtekintése
 • 12:30 indulás Veszprémbe
 • 13:00 ebéd

 

Beszámoló

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) 2015. július 2. és 4. között megrendezett éves vándorgyűlésének helyszíne idén Veszprém, házigazdája pedig a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár volt. A rendezvényhez – immár több évre visszanyúló gyakorlatunk szerint – csatlakozott az Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) is, így a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény is tevékenyen hozzájárult a sikeres lebonyolításhoz. A közel hetven, határokon innen és túlról érkező közgyűjteményekben dolgozó szakembernek a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola adott otthont.

A vándorgyűlés első napjának délutánján a két egyesület párhuzamosan tartotta meg közös közgyűléseit a Főiskolán. A MELTE közgyűlése először a vezető tisztségviselők beszámolóit hallgatta meg. Szabadi István elnök elsősorban az egyesület külkapcsolatairól, Koltai András titkár különféle szakmai ügyekről (levéltárismertetők, AtoM/Arca, új EMMI rendelet, stb.) számolt be, Lakatos Andor gazdasági ügyintéző pedig a mérleg ismertetése mellett néhány adminisztratív javaslatot is tett. Ezekről később a közgyűlés szavazott is, és elhatározta, hogy

 • a jövőben az Egyesület tavasszal is tartson alapszabály szerinti közgyűlést, amelynek során megtárgyalható és elfogadható lesz a közhasznúsági jelentés;
 • az Egyesület ajánlja az egyházi levéltáraknak, illetve fenntartóiknak, hogy a jövőben évente legalább 10 000 Ft összeggel járuljanak hozzá Egyesületünk költségvetéséhez.

A közgyűlés új Ellenőrző Bizottságot is választott Nemes Gábor (Győri Egyházmegyei Levéltár) és Világi Dávid (Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény) személyében. Szabadi István itt jelentette be, hogy az Intéző Bizottság Kormos László-díjat adományozott egyesületünk korábbi elnökének, Janka Györgynek. Mivel az adományozott éppen római zarándokúton vett részt, a díj átadására később kerül sor. A szokásos tagfölvétel során az Egyesület hét új tagot szavazott meg.

A közgyűlések után a résztvevők a veszprémi Várba indultak, ahol megtekintették a Szaléziánum és a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény épületeit és kiállításait. Előbbiben Udvarhelyi Erzsébet, utóbbiban Pálfalviné Ősze Judit igazgatók vezettek körbe. Bejártuk a Szent György és Gizella kápolnákat, valamint az érseki levéltár kutatótermét és raktárait is. Ezután a várbeli ferences (Szent István) templomban került sor a szokásos ökumenikus istentiszteletre, amelynek keretében dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, Isó Zoltán veszprémi evangélikus lelkész, Kovács Attila veszprémi református lelkész és Dudás László görögkatolikus parókus (egyesületünk tagja) hirdettek igét. A vacsorára az érseki palota dísztermében és teraszán került sor, ahol Márfi Gyula érsek maga kalauzolta a levéltárosokat az enteriőr-kiállítás termeiben és az érseki magánkápolnában.

Másnap, július 3-án, pénteken a levéltárosok és muzeológusok programja külön kezdődött. Az egyik teremben Koltai András mutatta be az egyházi levéltárak NKA támogatással megvalósuló közös internetes segédletét, amelyet az AtoM szoftver segítségével működik, és az Arca nevet kapta. A honlapnak már fut az angol verziója (arca.melte.hu néven elérhető), és elkészült a magyar fordítás is, amely július folyamán, a szoftver új változatával (2.2) kerül föl az internetre. Próbarekordok is bekerültek az adatbázisba. A tapasztalatok azt mutatják, hogy például az alapleltár típusú segédletek közzétételére kifejezetten alkalmas a rendszer, de azt szeretnénk, ha fölkerülnének rá a levéltárak (mint intézmények) adatai, továbbá legalább a bennük őrzött fondok és fondképzők adatai. A muzeológusok számára Terdik Szilveszter tartott előadást a nyíregyházi görögkatolikus gyűjteményben végzett restaurálásokról.

A konferencia a Főiskola nagy előadójában folytatódott. Először Peller Tamás papírrestaurátor előadását hallgattuk meg, aki alapvető állományvédelmi problémákról és feladatokról beszélt, többek között katasztrófavédelmi tervről, klimatikus viszonyokról és arról, hogy miért tekintenek másként az iratokra levéltárosok/könyvtárosok és a restaurátorok. Úgy fogalmazott, hogy előbbiek inkább az irat gazdái vagy használói, utóbbiak pedig inkább a szülei. Ezt követően Baracza Szabolcs faszobrász, Sipos Enikő textilrestaurátor, Tordainé Bucsi Ágnes festő és Nagy Ferenc ötvös mutatták be szakterületük állományvédelmi kérdéseit és az általuk végzett munkákat.

Ebéd után egyháztörténeti előadásokkal mutatkozott be a levéltárosok fiatalabb generációjának három képviselője. Karlinszky Balázs a középkori veszprémi kanonokok tanultságáról beszélt, Világi Dávid a győri evangélikus egyházközség életét mutatta be képekkel a két világháború idején, Rétfalvi Balázs pedig arról tartott előadást, hogyan vett részt Kovács Sándor szombathelyi püspök a II. Vatikáni Zsinaton. (Arató György és Orosz Krisztofer előadásai betegség miatt elmaradtak.)

Délután 4 órától két csoportban a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárát tekintettük meg két csoportban. Kalauzaink Jakab Réka levéltáros, valamint Hermann István korábbi (jelenleg gyermekeit otthon nevelő) igazgató voltak. Vacsora után a konferencia résztvevői sétára indultak a Séd völgyébe, érintve az egykori püspöki kerti lakot, a Margit-romokat és a jezsuita templomot, majd megállapodtak a Malomkert Sörházban. A program ezen az estén is késő éjszákba nyúló beszélgetéssel, sőt nótázással fejeződött be a Főiskola aulájában.

A vándorgyűlés utolsó napján, szombaton délelőtt a résztvevők a zirci ciszterci apátságot látogatták meg. A Reguly Antal Műemlékkönyvtárban Németh Gábor könyvtárvezető, a templomban pedig Nagy Lénárd testvér vezetett minket. Végigjártuk és szakmailag elemeztük a két éve elkészült új látogatóközpontot, és tettünk egy sétát a rend kezelésébe átengedett arborétumban is.

Fényképek

Képek

NKA_logo_2012_RGBv.thumbnail.jpg

A rendezvény az NKA támogatásával valósult meg.