Időpont: 2018. július 1-5. (vasárnap-csütörtök)
Helyszín: Kolozsvár
Házigazda: Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár (EREL)
Cím: Névtárak, levéltárak, gyülekezetek

Helyszínek

Program

július 1. vasárnap (0. nap)

 • 17:00-tól érkezés, regisztráció kezdete, szállás elfoglalása – BKDK
 • 18:00 vacsora – BKDK

július 2. hétfő (1. nap)

 • 8:00 Reggeli – BKDK
 • 9:00 Áhítat, eligazítás (Ősz Sándor Előd) – BKDK
 • 9:15 Köszöntések, eligazítás, regisztráció folytatása – BKDK
 • 9:30 Városnézés, Kolozsvári Római Katolikus Gyűjtőlevéltár megtekintése
 • 14:00 ebéd – PTI
 • 15:00 Az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár és az Erdélyi Református Múzeum megtekintése
 • 16:30 MELTE közgyűlés (tisztújítással) / EME közgyűlés – PTI
 • 18:30 Ökumenikus istentisztelet (Kató Béla erdélyi református püspök, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök, Janka György görögkatolikus főiskolai tanár) – Farkas utcai református templom
 • 19:30 Vacsora – Kolozsvári Református Kollégium (str. Mihail Kogalnicenu / Farkas utca 16.)

július 3. kedd (2. nap)

 • 7:30 Reggeli – BKDK
 • 9:00 Reggeli áhítat (Küsmődi Attila), köszöntések – PTI

Sematizmusok, névtárak, archontológiák (levezető: Szabadi István) – PTI

A papi, lelkészi vagy szerzetesi történeti névtárak összeállítása a levéltárakban folyó tudományos munka egyik alapkövét jelenti. Ezek a megkerülhetetlen történeti segédletek minden esetben levéltári forrásokon, méghozzá tömegesen feldolgozott levéltári forrásokon alapulnak, és így kézenfekvő, hogy készítésükben a levéltárosok is részt vesznek. Az utóbbi időben a digitalizálás ebben a munkában is új kihívást jelent, hiszen az adatbázisok új lehetőségeket kínálnak, de ugyanakkor nagyobb nehézséget jelent például az adattárak használható formában történő közzététele. A konferencia során beszámolókat hallgatunk meg a lezárt és tervezett munkákról.

 • 9:20–10:00
 • Kertész Botond (Evangélikus Országos Múzeum, Budapest): Evangélikus lelkészek adattára (ELEM)
 • Hudi József (Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltár, Pápa): A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának adattárai
 • 10:00–10:15 szünet
 • 10:15-11:15
 • Szögi László (MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoport): Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport egyházi adatbázisai
 • Lakatos Andor (Kalocsai Főgyházmegyei Levéltár): Kalocsai adattárak - a feldolgozás lépései és a módszerek változásai az utóbbi két évtizedben
 • Karlinszky Balázs (Veszprémi Érseki Levéltár): Névtárak, történeti sematizmusok, „e-sematizmus” – a veszprémi kísérlet
 • 11:15–11:30 szünet

Erdélyi művészettörténeti kutatások (levezető: Harmati Béla) – PTI

 • 11:30-12:10
 • Ziegler Ágnes (Honterusgemeinde Kronstadt): A brassói Fekete templom

Új kihívások a levéltári és múzeumi informatikában (kerekasztal beszélgetés) – PTI

Ezen a téren egyre komolyabbak a kihívások, mert gyűjteményeinkben egyre több digitalizált és digitális anyag gyűlik föl. A levéltárosok és muzeológusok feladataihoz mindenképpen hozzátartozik ezek kezelése, tárolása és hozzáférhetővé tétele, akár közös megoldásokkal. Ezért szeretnék megosztani az adatbázisok és nyilvántartási rendszerek használatával, közzétételével kapcsolatos problémákat és megoldásokat.

 • 12:10-13:00
 • Résztvevők: Lakatos Andor (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár), Smohay András (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum)
 • 13:00 ebéd – PTI
 • 14:00–14:20 Oláh Róbert (Győri Egyházmegyei Levéltár): A GDPR az egyházi levéltárakban

Gyűjtőterületi munka, helyi állagmegőrzés, begyűjtés (levezető Vajk Ádám) – PTI

A gyűjtőterületi munka terén az egyházi levéltárak között nagy egyenlőtlenségek tapasztalhatók. Néhol a felettes egyházi hatóságok támogatásával megkezdődött a gyülekezetek, egyházközségek, iskolák levéltári anyagának fölmérése, digitalizálása vagy begyűjtése. Máshol viszont ez szinte egyáltalán nem tartozik az egyházi levéltárak feladatához. A konferencián helyzetjelentéseket hallgatunk meg a begyűjtési munka helyi tapasztalatairól, és az ezzel kapcsolatos általános tanulságokról.

 • 14:20-15:20
 • Tóth Levente (Erdélyi Református Egyházkerleti Gyűjtőlevéltár): Gyülekezeti levéltárak leltározása, levéltármentés az Erdélyi Református Egyházkerület területén (2016–2018)
 • Bernád Rita (Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár): Iratbegyűjtés és gyűjtőlevéltárak a gyulafehérvári egyházmegyében
 • Damásdi Zoltán (Pécsi Egyházmegyei Levéltár): Pincétől a padlásig. Plébániai levéltárak begyűjtése a Pécsi Egyházmegyében
 • 15:20–15:40 szünet
 • 15:40–16:40
 • Hegedűs Enikő (Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség): Gyűjteményi munka a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
 • T. Horváth Iringó (Erdélyi Református Múzeum): Tárgyi értékmentés az Erdélyi Református Egyházkerületben

Az Unitárius Egyház 450 éve (levezető: Sipos Gábor) – PTI

 • 16:40-17:20
 • Kovács Sándor (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet): 1568 Torda – tények, félreéértések, mítoszok
 • Molnár Lehel (Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára): Az Unitárius Egyház történetének levéltári forrásai
 • 17:40 Gyűjteménylátogatás – Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára
 • 19:00 Vacsora – unitárius püspökség, Felvinczi György díszterem

július 4. szerda (3. nap)

 • 7:00 Reggeli, hideg csomag átvétele – BKDK
 • 7:30 Kirándulás: Kolozsvár, Ádámos (rövid áhítat), Küküllővár, Bolkács, Balázsfalva (görög-katolikus múzeum megtekintése, uzsonna, kávé), Nagyenyed (könyvtár és kollégium megtekintése, két fogásos vacsora)
 • 20:00 visszaérkezés Kolozsvárra

július 5. csütörtök (4. nap)

 • 8:00 reggeli, majd hazautazás – BKDK

 

Beszámoló

Az egyesület idei vándorgyűlésének Kolozsvár adott otthont, immár másodszor, hiszen közel két évtizede, 1999-ben is már egy alkalommal is az erdélyi város vendége volt az Egyesület. Erdély területén pedig utoljára pedig 2009-ben tartottunk vándorgyűlést, Gyulafehérváron, ahol az egyházi könyvtárosok, levéltárosok és muzeológusok együtt voltak jelen. Vendéglátónk ezúttal az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára volt, de a szervezésben az erdélyi unitárius és katolikus levéltár munkatársai is kivették a részüket. A nagyobb távolság miatt a program is némileg rendhagyó volt, hiszen a hosszabb utazás miatt az első és utolsó nap – általában csak félnapnyi – programjai egész napra egészültek ki.

Itt kell megemlítenünk azt a külön nehézséget, amely a vándorgyűlés előtt egy hónappal derült ki: konferenciánk eredetileg tervezett szálláshelye, a Protestáns Teológiai Intézet meghosszabbította a tanévet. Ezért a kolozsvári főszervező, Ősz Előd kénytelen volt új szállást keresni, amelyet a Bethlen Kata Diakóniai Központban talált meg. A konferencia maga azonban a Protestáns Teológiai Intézetben volt. A két helyszín mintegy félórányi sétára volt egymástól, amely végül azt eredményezte, hogy a résztvevők Kolozsvárnak olyan arcát is megismerhették, ahol turisták nem szoktak járni.

Vándorgyűlésünket ismét közösen rendeztük meg az Egyházi Muzeológusok Egyesületével, amely megoldás immár 2012 óta mindkét fél részére hasznosnak bizonyul.

július 2. hétfő

A program az előző napon megérkezettek számára közös áhítattal és eligazítással kezdődött a Bethlen Kata Diakóniai Központban, majd a résztvevők városnézésre indultak, amelynek szakmai tekintetben fő célja a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Kolozsvári Gyűjtőlevéltára volt a Szentegyház (Iuliu Maniu) utcában. Itt őrzik a kolozsvári főplébánia és a kolozs-dobokai főesperesi kerület egyházközségeinek levéltárait. Megjárták a Szent Mihály templom toronyszobájában levő könyvtárat is, amelynek alapjai középkoriak.

Az ebéd után a program Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár és az Erdélyi Református Múzeum meglátogatásával folytatódott, amelyek a Protestáns Teológiai Intézet szomszédságában találhatók egy közös épületben, amelynek ünnepélyes átadása 2017. október 6-án a reformáció 500. éves évfordulójának kolozsvári ünnepsége keretében, Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében történt meg.

Ezt követően került sor a MELTE és az EME párhuzamosan megtartott szokásos éves közgyűléseire. A MELTE esetében ez az elnöki, titkári és gazdasági beszámolók mellett egyben tisztújítást, az Intézőbizottság teljes újjáválasztását jelentette. Ennek előkészítésében és a választás lebonyolításában a jelölőbizottság Mózessy Gergely vezetésével kiváló munkát végzett.

A program a Farkas utcai református templomban tartott ökumenikus istentisztelettel folytatódott, majd a szomszédos Református Kollégiumban megtartott közös vacsorával zárult. Eközben összeült a MELTE újonnan megválasztott Intézőbizottsága (római katolikus részről Bernád Rita, Koltai András és Vajk Ádám, görögkatolikus részről Majchrics Tiborné Újteleki Zsuzsanna, evangélikus részről Czenthe Miklós, református részről pedig Farkas Zsolt és Ősz Sándor Előd, valamint Damásdi Zoltán, Karlinszky Balázs és Garas Norbert póttagok). Az IB választotta újra az Egyesület vezető tisztségviselőit (elnök Koltai András, titkár Vajk Ádám, gazdasági ügyintéző Majchrics Tiborné Újteleki Zsuzsanna).

július 3. kedd

A vándorgyűlés második napja, amelyet főként a szakmai és tudományos előadások töltöttek ki, a Küsmődi Attila szamosújvári plébános által vezetett reggeli imádsággal kezdődött a Protestáns Teológiai Intézetben.

A konferencia első egységét a „Sematizmusok, névtárak, archontológiák” témájához kapcsolódó előadások töltötték ki. Kertész Botond (Evangélikus Országos Múzeum), Hudi József (Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltár), Szögi László (MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoport), Lakatos Andor (Kalocsai Egyházmegyei Levéltár) és Karlinszky Balázs (Veszprémi Érseki Levéltár) az intézményeikben végzett vagy folyamatban levő proszopográfiai vállalkozásról számoltak be. Az előadások közös tanulsága, hogy bár a módszertan továbbra is alapvetően a levéltári forrásgyűjtésen és feldolgozáson alapszik, a számítógépes módszerek lehetőségek fejlődése újabb, egyre átgondoltabb rendszerek létrehozását teszi lehetővé, de jól átgondolt adatbázis csak jó adatgyűjtésre, kellően gazdag tartalomra építhető.

A konferencia második egységét Ziegler Ágnes előadása jelentette, aki a brassói Fekete templomot mutatta be a legújabb kutatások alapján.

Az ebéd előtti programot a „Új kihívások a levéltári és múzeumi informatikában” című kerekasztal beszélgetés jelentette, amelyet Lakatos Andor vezetett. Ő olvasta föl a Koltai András által írt vitaindítót is, amelyben a levéltári digitális szoftverek hiányáról a nyílt forráskódú, hálózaton keresztül elérhet közös adatbázisok szükségességéről és a közös gyűjteményi portálokról volt szó. Lakatos Andor a MELTE ezzel kapcsolatos terveiről, elsősorban a közös e-kutatás megvalósításáról, Smohay András pedig a múzeumi adatbázisokról beszélt.

Ebéd után Oláh Róbert tartott beszámolót arról, hogy az új európai Általános Adatvédelmi Szabályozás milyen feladatok elé állítja az egyházi levéltárakat, majd az egyes gyűjtemények beszámolóit hallgattuk meg a „Gyűjtőterületi munka, helyi állagmegőrzés, begyűjtés” témájában, méghozzá először a levéltárosok, majd a muzeológusok részéről. Az Erdélyben zajló iratbegyűjtési munkát az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár részéről Tóth Levente, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár részéről Bernád Rita mutatta be, a Pécsi Egyházmegyei tapasztalatairól pedig Damásdi Zoltán számolt be. A muzeális tárgyak erdélyi értékmentéséről Hegedűs Enikő (Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség) és T. Horváth Iringó (Erdélyi Református Múzeum) számolt be.

A program hátralevő részében a 450 éves Unitárius Egyház mutatkozott be, részben Kovács Sándor és Molnár Lehel előadásaival, részben úgy, hogy a résztvevők személyesen is fölkeresték az unitárius hivatal épületét. Kovács Sándor az 1568. évi tordai országgyűlésről, az azt övező félreértésekről és mítoszokról beszélt, Molnár Lehel pedig az unitárius egyháztörténet levéltári forrásait mutatta be. A püspöki hivatalban Bálint Benczédi Ferenc püspök fogadott minket, megmutatta a dísztermet, a tanácstermet, a könyvtárat, és természetesen meglátogattuk a levéltárat is. Itt került sor a napi hivatalos programot lezáró vacsorára is.

július 4. szerda

A vándorgyűlés harmadik napját egy buszos szakmai kirándulás töltötte ki, amely során Dél-Erdély egyháztörténetének legizgalmasabb, kevéssé ismert helyeit látogattuk végig, elsősorban Ősz Előd és a helyi vendéglátók szakértő vezetésével. Az első helyszín a későközépkori unitárius templom volt Ádámoson, amelyet a különleges tornyú küküllővári református templom majd pedig a bolkácsi evangélikus erődtemplom követett. Itt Kertész Botond orgonajátékának segítségével elénekeltük a Luther által írt Ein Feste Burg is unser Gott kezdetű korált is. Ezután a romániai görög katolikus egyház központját, Balázsfalvát látogattuk meg, ahol – a nagyérsek betegsége miatt – Vasile Bizău, a nagyérseki kúria püspöke fogadott minket. Az ökumené teljessége érdekében a következő állomáshelyünk a tövisi római katolikus templom és egykori ferences majd pálos kolostor volt. Végül pedig a kirándulás utolsó célpontja Nagyenyed volt, ahol a református iskola igazgatója fogadta a vándorgyűlés résztvevőit, illetve a könyvtárosok mutatták meg intézményeiket.

A MELTE éves vándorgyűlése hagyományosan a Kárpát-medencei magyar egyházi levéltárosok legfontosabb találkozási lehetősége, amely egyben a vendéglátó gyűjtemény szakmai bemutatkozására is lehetőséget ad. A résztvevők így tehát örömmel állapíthatták meg, hogy az erdélyi egyházi gyűjtemények számában, életében és működésében is nagy fejlődés történt azóta, hogy 1999-ben és 2009-ben erre jártunk.

Fényképek

Farkas Zsolt és Czenthe Miklós felvételei

Képek

Partnerek, támogatók

NKA_logo_2012_RGBv.thumbnail.jpg