Honlap http://www.mindszenty.katolikus.hu
Cím 1085 Budapest, Horánszky u. 22.
Telefon 1/445-1548
Fax
E-mail ungmind(contra)gmail.com
Nyitvatartás előzetes megbeszélés szerint

Az alapítvány története [ Kiadványok ]

A levéltár története

Munkatársak

A Mindszenty Alapítvány története

Mindszenty József (1892–1975) bíborost, esztergomi érseket a kommunnista hatóságok 1948-ban letartóztatták majd koncepciós perben életfogytigalni börtönbüntetésre ítélték. 1956-ban a budapesti amerikai követségre menekült, ahol 15 évet töltött diplomáciai védelemben, míg 1971-ben megengedték, hogy elhagyja Magyarországot. Ezt követően elsősorban a külföldön, szétszóratásban élő magyarság pasztorációjával foglalkozott, egészen az esztergomi érseki székből való fölmentéséig (1973), sőt utána is. Ekkor, 1972-ben hozta létre Lichtensteinben a Mindszenty Stiftung-ot, elsősorban azzal a céllal, hogy támogassa a magyar, keresztény, karitatív és kulturális intézményeket és szervezeteket. Az alapítvány másik célja a bíboros írói munkásságának, hagyatékának gondozása volt, kiváltképpen pedig emlékiratainak közzététele. Ezeket a célkitűzéseket az 1994-ben létrejött Magyarországi Mindszenty Alapítvány is magáévá tette, kiegészítve azokat Mindszenty József boldoggá és szentté avatási ügyének, illetve az ezzel kapcsolatos kutatómunkáknak támogatásával.

Kiadványok

  • Mindszenty József, Emlékirataim, 2. kiad., Toronto, 1974; 3. kiad. Vaduz–Thaur, 1988; 4. kiad., Bp., 1989; 5. kiad., Bp., 2002.
  • Mindszenty József, Hirdettem az Igét: Válogatott szentbeszédek és körlevelek, 1944-1975, bev., vál. Közi Horváth József, Bp.–Vaduz, 1989.
  • Kahler Frigyes, A főcsapás iránya Esztergom: Mindszenty bíboros pere, Bp., 1998.
A levéltár raktárhelyisége (2012-ig) A levéltár fényképgyűjteménye

lapkezdet

A levéltár története

Mindszenty József halála után emigrációs éveiből származó irathagyatékának nagyobb részét Mariazellben, egy kisebb, de értékesebb részét pedig Vaduzban (Lichtenstein) tárolták. A iratokat elsődlegesen az 1970-es és 1980-as években Galovits Geraldine nővér rendezte, aki tematikus dossziékat alakított ki (Mindszenty a börtönben, A bíboros és a magyar forradalom, Levelezések a követségről, Levelek VI. Pálhoz, Emlékiratok; Hit és erkölcs a kommunista Magyarországon, stb.).

1994 októberében az egész anyagot Magyarországra telepítették. Ekkortól a hagyaték tulajdonosa és kezelője a Magyarországi Mindszenty Alapítvány, amely 1996 óta levéltárát nyilvános magánlevéltárként működteti. A levéltár az Alapítvány központjaként is funkcionáló Majthényi László Szalézi Rendházban került elhelyezésre, ahol vezetője Szőke János szalézi szerzetes volt. Halála után, 2012 nyarán Kovács Gergely vezetése alatt az alapítvány és a levéltár is a jezsuita rend Horánszky utcai házába költözött.

A levéltár nemcsak a bíboros hagyatékából álló „törzsanyagot” őrzi, hanem azt további másolatokkal is gyarapítja. 2003-ban jutott például a levéltár birtokába a washington-i Nemzeti Levéltár Mindszenty bíborosra vonatkozó anyagainak, 2004-ben pedig a bíboros utolsó titkárának Mészáros Tibor irathagyatékának másolata. Emellett sok magánszemély, illetve intézmény is eljuttatta a levéltárba a Mindszenty Józsefhez kapcsolódó írásos vagy képi emlékeit. Az írott anyagokon kívül a levéltár 3600 darab fotóval és 210 m tekercselt hangszalaggal is rendelkezik.

VI. Pál pápa levele Mindszenty Józsefhez Mindszenty József végrendelete, 1972 A Majthényi László szalézi rendház (Felső Svábhegyi út 12.), a levéltár székhelye 2012-ig

2004–2013. lapkezdet